Om oss Vedtekter Lokalene         Valdres Kunstforening har hatt skiftende utstillingslokaler, men fra februar 2008 fikk vi leie lokalet i 1. etg i den gamle stasjonsbygningen i Fagernes sentrum. 

       Lokalene var i sørgelig forfatning, men etter en voldsom dugnadsinnsats og kr 80.000 i materialer har vi fått lokalene lyse og innbydende og godt egnet til utstillingslokale.