Om oss Vedtekter Lokalene  

                                                                                  

                                                                                   VALDRES KUNSTFORENING                                                                                   Galleri Perrongen er en sentral møteplass i Valdres med sine ulike utstillinger.                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                   Galleriet er et utstillingsvindu for lokale kunstnere og gir både profesjonelle kunstnere og gode
                                                                   amatører muligheten til å stille ut sine arbeider. Valdres Kunstforening gir unge kunstnere fra 

                                                                   regionen mulighet til å eksponere sine arbeider og vi bestreber oss også på å bringe nye  
                                                                   impulser til Valdres ved å invitere kunstnere av nasjonal og internasjonal betydning.


                                                                   Vi formidler både klassisk, tradisjonell, moderne og abstrakt kunst. Gjennom året har vi mellom 7 og 9 utstillinger,

                                                                   hvorav en sommerutstilling og en juleutstilling.

                                                                    

                                                                   Foreningen består av ca 100 medlemmer, et styre med 5 styremedlemmer og 4 varamedlemmer,
                                                                   samt en utstillingskomité bestående av 7 medlemmer og 
utallige gallerivakter

                                                                   

                                                                   Det glødende engasjementet for Valdres Kunstforening vises ved en stabil medlemsmasse og driftige

                                                                   ildsjeler som gløder for saken og har lagt ned mye gratis arbeid i en årrekke.

                                                                 
                                                                                    Galleri Perrongen - et sted der folk møtes....